Yêu cầu liên hệ
Quý danh
*
Điện thoại
*
Email
*
Chủ đề
*
Nội dung
Home » Media » News & Events

Hệ thống micro hội thảo tích hợp AUDITEL SYSTEMS (Made in England) được tin chọn đầu tư & sử dụng tại 14th IPU (Qatar)

Đại hội đồng IPU - 140 và cam kết của Quốc hội Việt Nam

08:16 | 12/04/2019
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 vừa bế mạc tại Doha, Qatar. Tham dự Đại hội đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác với IPU và Liên Hợp Quốc thực hiện mục tiêu về giáo dục nói riêng và các Mục tiêu Phát triển bền vững nói chung, như IPU luôn đặt niềm tin và lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương để làm hình mẫu trong thực hiện các mục tiêu này.

Các bài viết khác