Home » Âm Thanh » Micro không dây
Công Ty Công Nghệ Bá Hùng
Địa chỉ: 7-8-9 Dãy 11A, Chánh Hưng (Phạm Hùng), Phường 4 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (08) 5 4 310 882 Fax: (08) 3 8 502 613
Bộ micro không dây (TRUE DIVERSITY) - BES AUDIO --- 1pc BW380TR + 2 pcs BW300BT + 2pcs HV-50
Watermark-contact
Thông tin đang được cập nhật ...